Debesis - portal klienta
Obsługa zgłoszeń i reklamacji, PROSTA I EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI

Portal klienta w systemie ticketowym Debesis7 dni darmowych testów 
naszych systemów

Karta płatnicza nie jest wymagana

Nie wymagamy podania danych karty płatniczej do przeprowadzenia testu

Test jest bezpłatny

Nie pobieramy w tym okresie opłat, jeśli klient nie zdecyduje się na korzystanie z systemu, test kończy się

Pomoc w konfiguracji systemu

Pomagamy w przygotowaniu systemu tak aby odpowiadał specyfice działalności klienta

Rozwój systemu

Jeśli klient widzi potrzebę rozbudowy systemu pod kątem swoich wymagań, jesteśmy otwarci na nowe wyzwania

Portal klienta Debesis

Portal klienta

Portal klienta w systemie obsługi zgłoszeń to dedykowana platforma internetowa, która umożliwia klientom zgłaszanie, śledzenie oraz interakcję z firmą z firmą w zakresie rozwiązywania zgłaszanych spraw.

Główne elementy portalu klienta obejmują:

Zgłaszanie spraw online: Klienci mogą rejestrować zgłoszenia za pośrednictwem portalu klienta, wypełniając odpowiednie formularze online i opisując swoje problemy lub uwagi dotyczące produktów lub usług.

Śledzenie statusu: Klienci mają możliwość śledzenia postępu w rozpatrywaniu ich zgłoszeń za pośrednictwem portalu klienta. Mogą sprawdzić, na jakim etapie znajduje się np. ich reklamacja oraz jakie kroki zostały podjęte w celu jej rozwiązania.

Komunikacja z obsługą klienta: Portal klienta umożliwia klientom komunikację z działem obsługi klienta poprzez różne kanały, takie jak wiadomości e-mail czy formularze kontaktowe. Dzięki temu mogą uzyskiwać aktualne informacje na temat swoich zgłoszeń oraz wymieniać się informacjami z firmą.

Przesyłanie dokumentów i zdjęć: Klienci mogą przesyłać dokumenty, zdjęcia lub inne materiały dotyczące zgłaszanych spraw za pośrednictwem portalu klienta, co ułatwia firmie analizę problemu i podejmowanie decyzji dotyczących zamknięcia danego zgłoszenia.

Otrzymywanie powiadomień: Portal klienta może wysyłać klientom powiadomienia o zmianach w statusie ich zgłoszeń, odpowiedziach od obsługi klienta, prośbach o dodatkowe informacje itp. Dzięki temu klienci są na bieżąco informowani o postępie w rozpatrywaniu ich spraw.

Ewaluacja obsługi zgłoszenia: Po zakończeniu procesu obsługi zgłoszenia klient może być poproszony o ocenę jakości obsługi. Portal klienta umożliwia zbieranie opinii i ocen od klientów, co pozwala firmie na ciągłe doskonalenie procesu obsługi klienta.

%

Zgłoszeń jest zamykanych automatycznie

Wielokanałowość obsługi zgłoszeń, czyli rejestracji wszystkich spraw pochodzących z różnych źródeł jest kluczowym elementem automatyzacji obsługi klienta.

Dzięki zebraniu wszystkich spraw w jednym rozwiązaniu a następnie analizie ich treści, system automatycznie kategoryzuje sprawy i przekazuje je do dalszego opracowania lub zamyka.

Portal klienta w systemie obsługi zgłoszeń

Portal klienta Debesis

Zgłoszenia w jednym miejscu

Podgląd klienta w listę wszystkich zarejestrowanych spraw i zgłoszeń

Portal klienta Debesis

Formularze reklamacyjne

Formularze, dzięki którym klienci mogą np. zgłaszać reklamacje z poziomu portalu klienta

Portal klienta Debesis

Podgląd zgłoszeń

Wgląd w zgłoszoną w portalu klienta sprawę, każdy etap jej realizacji, status, aktywności, dokumenty, uwagi i komentarze

Optymalizuj Komunikację w Twojej Firmie

System obsługi zgłoszeń w liczbach

12

lat doświadczeń
w rozwoju systemów obsługi klienta

1000

 wdrożeń naszych rozwiązań

12000

zgłoszeń dziennie obsługują użytkownicy systemu

1000

aktywnych użytkowników 
systemu 

Portal klienta Debesis

Klient samodzielnie zgłasza daną sprawę przez formularz, która automatycznie pojawia się na liście ticketów do obsługi.

Portal klienta Debesis

Klient korzystający z portalu klienta widzi postęp prac oraz może uzupełniać zgłoszenie o potrzebne materiały czy dokumenty.

Portal klienta Debesis

Przekazane sprawy są realizowane w sposób uporządkowany zgodnie z wcześniej przygotowanym scenariuszem.

Portal klienta Debesis

Portal klienta zapewnia szczegółową analizę zgłaszanych spraw, czasu obsługi na każdym etapie realizacji.