biuro@debesis.pl

22 699 99 09

Wirtualne Call Center - Bazy Danych - Wsparcie | Debesis

Zasady przetwarzania danych

Niniejszym informujemy Pana/-ią, że:

1. Administratorem podanych przez Pana/-ią danych osobowych będzie Debesis Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Młynarska 39/4B (Debesis);


2. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. udzielonej przez Pana/-ią zgody, w zależności od zakresu udzielonej zgody, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki;


3. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Debesis, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, e-mail marketingu, prawne;


4. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia wyrażonej przez Pana/-ią zgody;


5. Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Debesis dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;


6. Przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Debesis;


7. Każdą z udzielonych zgód może Pan/-i cofnąć w dowolnym momencie za pośrednictwem wszystkich dostępnych środków komunikacji z Debesis. Informujemy, że cofnięcie udzielonej przez Pana/-ią zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/-i zgody przed jej cofnięciem;


8. Debesis będzie przetwarzała Pana/-i dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym polegający na profilowaniu. Debesis w oparciu o podane przez Pana/-ią dane osobowe, wykorzystując programy automatycznie analizujące Pana/-i dane, będzie ustalała produkty i usługi Debesis, którymi może być Pan/-i zainteresowany/-a. Wdrożenie przez Debesis ww. sposobu przetwarzania Pana/-i danych oznacza, że wskutek decyzji programów wykorzystywanych przez Debesis, o których mowa powyżej, może Pan/-i zostać poinformowany/-a o poszczególnych produktach i usługach Debesis. W związku z kierowaniem do Pana/-i informacji o produktach i usługach Debesis, przysługuje Panu/-i prawo do zwrócenia się do Debesis z prośbą o dostosowanie treści tych informacji przez personel Debesis. Taką prośbę może Pan/-i zgłosić na adres e-mail: biuro@debesis.pl ;


9. Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest dobrowolne;

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zasadami przetwarzania przez Spółkę danych osobowych wskazanymi powyżej, a także że zasady te są dla mnie zrozumiałe. W związku z tym:


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Debesis Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Młynarskiej 39/4B moich danych osobowych, również w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Debesis.

© 2022 DEBESIS. Wszelkie prawa zastrzeżone.