System call center, tickety, helpdesk, help desk, bazy danych

ZADZWOŃ DO NAS: + 48 22 699 99 09

System ticketowy vs. CRM

CRM – system zarządzania relacjami z klientami, termin odnosi się do strategii i technologii wykorzystywanych przez firmy do zarządzania i analizowania interakcji i danych klientów, w celu poprawy relacji i zwiększania sprzedaży.


W centrum uwagi w systemach CRM jest klient i wokół klienta są gromadzone oraz przetwarzane informacje pochodzące z działów sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, serwisu czy magazynu.

System ticketowy jest rozwiązaniem, gdzie wszystkie aktywności są skoncentrowane na zadaniach/sprawach (ticketach/zgłoszeniach) jakie generują klienci.

Każde zgłoszenie jakie jest rejestrowane w systemie, bez znaczenia z jakiego kanału komunikacji pochodzi (telefon, e-mail, formularz internetowy, SMS, jest przypisywane do pracownika, który odpowiada za jego szybkie i kompleksowe rozwiązanie.  W ramach obsługi mogą być obsługiwane zamówienia, reklamacje, zapytania ofertowe, kontakty telefoniczne.

System ticketowy po zarejestrowaniu zgłoszenia umożliwia dalsze jego procesowanie w:

a.    Kontakcie z klientem:

       a.    Wysłanie niezależnej wiadomości e-mail do klienta,
       b.    Wysłanie odpowiedzi e-mail w ramach danego zgłoszenia,
       c.    Wykonanie połączenia telefonicznego,
       d.    Zarejestrowanie połączenia telefonicznego od klienta w ramach ticketu,
       e.    Wysłanie wiadomości SMS do klienta.

b.    Ramach struktury firmy:
       a.    Przekazanie zgłoszenia do innej osoby,
       b.    Przekazanie zgłoszenia do innego działu,
       c.    Dołączenie dokumentów (pismo do klienta) do danego ticketu,
       d.    Scalenie danego zgłoszenia z innymi o podobnej tematyce,
       e.    Przesyłanie wiadomości wewnętrznych pomiędzy pracownikami.

System ticketowy współpracujący z CRM – system obsługi zgłoszeń ma wbudowane API (Application Programming Interface) pozwalające na komunikację z innymi systemami/aplikacjami, np. CRM.

Do czego wykorzystywane jest API?

Pozwala korzystać z dostępnych zasobów innych systemów, serwisów czy baz danych, dzięki czemu system ticketowy może być zasilany danymi jakie są potrzebne do szybkiej obsługi danego zgłoszenia. Komunikacja z zewnętrznymi systemami jest dwukierunkowa co oznacza, że system może zarówno odbierać informacje jaki i wysyłać informacje po zakończonej obsłudze zgłoszenia, zarejestrowano i obsłużono reklamację z danym wynikiem, która dotyczyła danego klienta.

Masz więcej pytań?

Rozpocznij darmowy test systemu ticketowego.

Copyright 2020 © Debesis Sp. z o.o.

Debesis Sp. z o.o.

ul. Młynarska 39/4B

05-500 Piaseczno


+ 48 22 699 99 09

biuro@debesis.pl