Panel klienta w systemie ticketowym Debesis

Klientom, którzy korzystają z systemu ticketowego Debesis daliśmy możliwość zaimplementowania nowego modułu do komunikacji z klientami, czyli PANELU KLIENTA.

Pozostańmy w kontakcie

System call center, tickety, helpdesk, help desk, bazy danych

Panel Klienta - korzyści

Usprawnienie komunikacji z klientami poprzez wgląd klienta w obsługiwane zgłoszenia

Wzrost satysfakcji klienta

Łatwiejsze zarządzanie zgłoszeniami

Zwiększenie automatyzacji obsługi klienta

Panel Klienta

Lista zgłoszeń (aktywnych, zamkniętych, wszystkich) jakie widzi Klient.

Panel Klienta system ticketowy Debesis

Panel Klienta

Timeline - informacje na temat historii obsługiwanego zgłoszenia

Zgłosznenie w Panelu Klienta

Panel Klienta

Dodawanie notatki w zgłoszeniu klienta.

Dodawanie zgłoszenia w panelu klienta

Debesis Sp. z o.o.

ul. Młynarska 39/4B

05-500 Piaseczno


+48 22 699 99 09

biuro@debesis.pl

@ Copyright 2019 Debesis Sp. z o.o.

Wsparcie techniczne

+48 22 699 99 00

helpdesk@debesis.pl