Debesis - rozwiązania wspierające obsługę klienta
Baselinker, bitrix, shoper, salesforce, wapro erp, idosell, inpost, dpd

System ticketowy  integracje z innymi aplikacjami7 dni darmowych testów 
naszych systemów

Karta płatnicza nie jest wymagana

Nie wymagamy podania danych karty płatniczej do przeprowadzenia testu

Test jest bezpłatny

Nie pobieramy w tym okresie opłat, jeśli klient nie zdecyduje się na korzystanie z systemu, test kończy się

Pomoc w konfiguracji systemu

Pomagamy w przygotowaniu systemu tak aby odpowiadał specyfice działalności klienta

Rozwój systemu

Jeśli klient widzi potrzebę rozbudowy systemu pod kątem swoich wymagań, jesteśmy otwarci na nowe wyzwania

Przykładowe integracje systemu Debesis

Integracja z Bitrix24
Bitrix24
Dwustronna komunikacja miedzy systemami, aktualizacja i edycja leadów
Integracja z Baselinker
BaseLinker
Dwustronnej komunikacja umożliwia wgląd do zamówień z systemu BL oraz ich edycję
Integracja z Shoper
Shoper
Wgląd lub import zamówień do systemu ticketowego czy też ich aktualizacja
Integracje z Idosell
IdoSell
Dostęp do zamówień, magazynów czy edycja statusu zamówienia 
Integracje z InPost
InPost
Śledzenie statusu przesyłek oraz przeglądania historii wysyłek
Integracje z DPD
DPD
Śledzenie statusu przesyłek oraz przeglądania historii wysyłek

BaseLinker

Integracja pomiędzy systemem obsługi zgłoszeń a systemem BaseLinker umożliwia obsługę ticketów oraz wgląd w jednym miejscu w zamówienia klienta z zintegrowanych platform sprzedażowych wraz z informacjami przesłanymi z firm kurierskich dotyczących śledzenia przesyłek.

Dzięki integracji naszego systemu z BaseLinker obsługa zamówień oraz powiązanych z nimi zgłoszeń odbywa się w ramach jednej platformy. Pozwala to na szybszą obsługę spraw, zmniejszenie czasu oczekiwania na informacje przez klienta oraz wzrost satysfakcji klienta. Integracja odbywa się poprzez wygenerowanie Token API w panelu BaseLinker. W module integracji systemu Debesis należy wybrać rodzaj integracji, dodać skopiowany Token API oraz określić zakres integracji.
Baselinker - integracja z systemem ticketowym

BaseLinker integracja z hurtowniami

W naszym systemie ticketowym identyfikujemy klienta po numerze telefonu lub adresie e-mail. Integracja systemu ticketowego i BaseLinker daje możliwość wyświetlania zamówień klienta w trybie rzeczywistym bezpośrednio w systemie ticketowym za pomocą dodatkowego widżetu. Z poziomu zgłoszenia dostępna jest lista zamówień oraz ich szczegóły takie jak data zamówienia, dane dostawy, płatnika, zamówione produkty, czy sposób zapłaty. Dodatkowo wyświetlana jest lista zdarzeń na zamówieniu (edycja zamówienia, zmiana statusu zamówienia) wraz ze statusami przesyłek, np. przekazanie kurierowi, wydanie do doręczenia, dostarczenie.

Integracja BaseLinker

Dzięki komunikacji dwustronnej podczas pracy na zgłoszeniu istnieje możliwość wglądu do zamówień z systemu BaseLinker oraz ich edycji – dodawanie produktów do zamówienia, usuwanie lub edycja ilości produktów kupionych przez klienta, zmiana statusu zamówienia. Dodatkowo istnieje możliwość przeszukiwania magazynów wraz z dostępnymi produktami.

Integracja Baselinker

Shoper

Konfiguracja integracji z Shoper dostępna jest z poziomu panelu administracyjnego. Konfigurator zawiera następujące dane do uzupełnienia: domena sklepu, login, hasło. Dodatkowo administrator określa zakres integracji. Integracja naszej bazy danych z Shoperem została przygotowana przy współpracy z firmą z branży e-commerce. W kilku prostych krokach połączyliśmy Biuro Obsługi Klienta z systemem sprzedażowym przez co uzyskaliśmy w pełni zautomatyzowany proces obsługi.

Rozwiązanie jest dodatkowym modułem, który może zostać aktywowany na prośbę Klienta. Bezpośrednia współpraca z Shoperem jest gwarantem wysokiej jakości usług i aktualności rozwiązania. Przygotowane rozwiązania koncentruje się na obsłudze klienta poprzez takie kanały jak e-mail czy telefon, a wsparcie poprzez integrację powoduje, że w jednym narzędziu prezentowane są dane klienta oraz dane sprzedaży.

Shoper - integracja z systemem ticketowym

Shoper integracja z hurtowniami


Funkcje i cechy integracji z Shoper.

Funkcja importu zamówień towarów/produktów z Shoper do naszej bazy danych. Pozwala na wyświetlanie zamówień listy towarów z Shoper razem ze zdjęciami oraz późniejszą ich realizację na poziomie systemu naszego panelu klienckiego. Realizacja zamówienia opiera się na prezentowaniu danych klienta do faktury, danych do wysyłki, uwag klienta do zamówienia, sposobu i statusu płatności.


Funkcja aktualizacji zamówień – wszystkie zmiany dotyczące produktów wprowadzane w naszym systemie są aktualizowane w Shoper. Aktualizacja zamówień opiera się między innymi na: zmianie ilości produktów, usuwaniu/dodawaniu produktów do zamówienia z możliwością przeszukiwania magazynu wewnętrznego Shoper, zmiana cen.

Shoper integracja z hurtowniami dropshiping:

Synchronizacja danych obejmuje:

- nazwy produktów,- kody towarów,

- ceny towarów,

- terminy dostaw,

- opisy,

- warianty towarów czy kategorii dodatkowych.


Funkcja synchronizacji płatności związanych z zamówieniem internetowym złożonym w sklepie Shoper powoduje, że płatności elektroniczne zarejestrowane w Shoperze są przesyłane do naszej bazy danych, a przelewy i operacje kasowe utworzone w naszej bazie są przesyłane są do sklepu internetowego.

Integracje z Shoper

IdoSell

Integracja Idosell z systemem obsługi zgłoszeń Debesis odbywa się poprzez API. Integracja może zostać przygotowana w zakresie:

- zmiany statusu zamówienia,

- historii statusów przesyłki,- zdarzeń w zamówieniu (zmiany danych do wysyłki, zmiana zamówienia),

- przeszukiwania magazynów (dodawanie, usuwanie produktów),

- szczegółów zamówienia,

- listy zamówień.

Integracja Idosell

Salesforce

Integracja systemu zgłoszeń Debesis z SalesForce odbywa się przez API wraz z mapowaniem oraz importem danych.

Do kampanii istnieje możliwość dodania nowego źródła – SalesForce. Konfiguracja odbywa się w kilku krokach:

- wpisanie danych do uwierzytelnienia w SalesForce,

- weryfikacja połączenia,

- wyświetlenie listy dostępnych obiektów,

- wybranie obiektu SalesForce jako źródła danych,

- wyświetlenie dostępnych pól obiektu,

- połączenie pól SalesForce z polami systemu zgłoszeń Debesis,

- definicja parametrów zapytania (warunków),- określenie interwału dla zapytań.
Salesforce - integracja z systemem ticketowym

SalesForce integracja

Po zdefiniowaniu powyższych parametrów system zgłoszeń będzie pobierał rekordy z SalesForce i w przypadku gdy klient nie istnieje tworzył klienta oraz ticket w systemie zgłoszeń Debesis. W przypadku gdy klient istnieje to zostanie utworzony dla niego ticket.

Integracja Salesforce

InPost

Konfiguracja integracji z InPost dostępna jest z poziomu panelu administracyjnego systemu zgłoszeń Debesis. Zakres integracji uwzględnia to, jakie dane będą pobierane z systemu InPost (dostępność/zamówienie kuriera, śledzenie przesyłki, generowanie etykiety orazprotokołu odbioru, obsługa przesyłek przychodzących). Konfiguracja zakłada uzupełnienie takich danych jak dane nadawcy oraz szablony przesyłek.

Integracja z InPost zakłada możliwość przeprowadzenia testów na udostępnionym środowisku.
Inpost - integracja z systemem ticketowym

Integracja InPost - jakie daje możliwości

Integracja naszych baz danych z systemem InPost pozwala na zarządzanie przesyłkami:

- nadanie kilku przesyłek jednocześnie,

- wydruk etykiet adresowych oraz protokołu odbioru dla zadeklarowanych wcześniej przesyłek,

- wezwanie kuriera do odbioru nadanych paczek,

- anulowanie zleceń odbioru.

Integracja z InPost

Integracja naszej bazy danych z bazami InPost pozwalana skonfigurowanie kodów zwrotu. Konfiguracja odbywa się poprzez podanie loginu, hasła oraz określenie czasu ważności kodu.

Kod zwrotu generowany jest po podaniu numeru telefonu, adresu email oraz określeniu dla której przesyłki wychodzącej kod powinien zostać utworzony.Wygenerowanie kodu zwrotu dla przesyłki wychodzącej skutkuje utworzeniem przesyłki przychodzącej. Po nadaniu przesyłki przez Klienta w systemie zostaje zaktualizowany numer przesyłki oraz status.

Inpost Integracje

DPD

Konfiguracja integracji z DPD dostępna jest z poziomu panelu administracyjnego w systemie zgłoszeń. Autoryzacja integracji odbywa się poprzez podanie loginu, hasła oraz numeru klienta.

Zakres integracji uwzględnia to, jakie dane będą pobierane z systemu DPD (dostępność/zamówienie kuriera, śledzenie przesyłki, generowanie etykiety oraz protokołu odbioru). Konfiguracja zakłada uzupełnienie takich danych jak dane nadawcy oraz szablony przesyłek.

DPD - integracje

Integracja z DPD zakłada możliwość przeprowadzenia testów na udostępnionym środowisku. Integracja systemu zgłoszeń Debesis z DPD pozwala na zarządzanie przesyłkami:

- wygenerowanie listów przewozowych dla paczek lub przesyłek kopertowych,

- nadanie kilku przesyłek jednocześnie (np. w sytuacji gdy przesyłka musi być wysłana do kilku klientów jednocześnie lub dla jednego klienta nadawanych jest kilka przesyłek),

- wydruk etykiet adresowych oraz protokołu odbioru dla zadeklarowanych wcześniej przesyłek,

- wezwanie kuriera do odbioru nadanych paczek.


System obsługi zgłoszeń Debesis zintegrowany z firmą kurierką DPD daje możliwość śledzenia statusu przesyłek oraz przeglądania historii wysyłek.

DPD Integracje