Dlaczego Debesis Ticket System?

Zintegrowana, wielokanałowa, zautomatyzowana obsługa klienta

Bezpłatny test systemu

system call center, system ticketowy, help desk, service desk

Z ilu systemów spływają zapytania do Twojej firmy, ile skrzynek mailowych obsługują pracownicy, czy odbierają i wykonują

do klientów telefony? Czy zdarza się, że jeden pracownik rozmawia z klientem a inny obsługuje jego zgłoszenia? Jeśli tak, to znaczy, że jest duże prawdopodobieństwo że mogą występować zgłoszenia, które są pomijane w odpowiedziach, czas na kontakt z klientem może być za długi. To wszystko może powodować irytację ze strony klientów.


W systemie ticketowym Debesis wszystkie zgłoszenia są zgromadzone w jednym miejscu, nie ważne jest ile razy napisał

czy też zadzwonił do nas klient, wszystkie aktywności (jego i nasze) są zarejestrowane w jednej platformie. W każdej chwili

możliwe jest zapoznanie się z mailem od klienta (treścią i załącznikami), wysłanie odpowiedzi czy przekazanie tej wiadomości innym osobom. Dodatkowo mamy wgląd we wszystkie kontakty telefoniczne z klientami wraz z możliwością

odsłuchania nagranej rozmowy telefonicznej.


W systemie Debesis cała uwaga skupiona jest na jak najszybszym i łatwym zamknięciu zgłoszenia klienta.1. Od pojedynczego kontaktu do obsługi zgłoszeń z wielu kanałów

historia obsługi zgłoszenia

Zazwyczaj obsługa klienta wymaga posługiwania się wieloma skrzynkami mailowymi, jedne służą do obsługi zamówień, inne do reklamacji, obsługi płatności czy zastrzeżeń danych osobowych. Sprawne poruszanie się pomiędzy poszczególnymi

skrzynkami, folderami, kontrola nad tym czy wysłaliśmy odpowiedź do klienta jest trudne i wymaga sporo czasu na koordynację.


System obsługi zgłoszeń Debesis umożliwia prostą obsługę wielu adresów mailowych w ramach jednego rozwiązania.

Każda wiadomość jest rejestrowana, przydzielana do odpowiedniej kategorii zgłoszeń czy do danego pracownika.

Nasze rozwiązanie pozwala na skuteczne śledzenie przepływu wiadomości, ich obsługę, odpowiadanie czy przekazywanie

innym pracownikom, dodawanie notatek czy przydzielanie statusów realizacji ich obsługi.


Każda nowa wiadomość jest sygnalizowana komunikatem w panelu użytkownika, ponadto wszystkie wiadomości są sortowane do odpowiednich folderów.

2. Wiele skrzynek mailowych to już nie problem

system ticketowy
ticket system

Wiele systemów ticketowych nie udostępnia telefonicznej obsługi klienta w ramach jednego rozwiązania. Połączenia telefoniczne realizowane są albo z wykorzystaniem zewnętrznych central telefonicznych, albo z telefonów komórkowych.

W takich przypadkach niemożliwe lub bardzo utrudnione jest przygotowanie zapowiedzi głosowych (IVR), nagrywanie połączeń czy monitorowanie lub raportowanie rozmów telefonicznych.


System ticketowy Debesis działający zgodnie z koncepcją omnichannel umożliwia wykonywanie i odbieranie wszystkich telefonów od klientów. Każde połączenie telefoniczne jest rejestrowane w systemie, znamy datę i godzinę połączenia, mamy dostęp do nagrania rozmowy, możemy napisać notatkę a co najważniejsze utworzyć nowe zgłoszenie lub powiązać rozmowę z innym istniejącym ticketem.


3. Połączenia telefoniczne - nagrywanie i raportowanie

system ticketowy
system ticketowy

System ticketowy Debesis ułatwia proces obsługi klienta, poprzez automatyzację powtarzalnych lub niewymagających obsługi pracownika zgłoszeń, mogą to być: potwierdzenia zarejestrowanych zgłoszeń, informacje o zamknięciu ticketu czy auto-odpowiedzi o dokonanej płatności za produkt lub usługę.


System pozwala na definiowanie, rozgałęzionych przepływów informacji i statusów, które można automatyzować na różnych etapach obsługi klienta, przykładem mogą być:

- auto-odpowiedzi o zarejestrowaniu lub zamknięciu zgłoszenia,

- automatyczne zamykanie zgłoszeń o zdefiniowanych hasłach, słowach kluczowych jakie występują w temacie lub treści wiadomości od klienta.


Dzięki automatyzacji możliwe jest odpowiednie skalowanie zespołu oraz skupienie uwagi pracowników na istotnych elementach obsługi klienta.


4. Powtarzanie czynności czy automatyzacja obsługi klienta?

system ticketowy

Na ilu systemach pracujemy w jednym czasie? Program pocztowy, system CRM, inne systemy administracyjne itp. Często jest też tak, że dane z jednego systemu (e-mail klienta) trzeba skopiować i wkleić do innego.


System ticketowy Debesis ma wbudowane API, dzięki któremu może komunikować się z innymi systemami, dzięki czemu podczas realizacji danego zgłoszenia pracownicy w ramach jednego rozwiązania mają dostęp do wszystkich, niezbędnych danych jakie są im potrzebne do szybkiego zamknięcia danej sprawy. Wszystkie te informacje są wyświetlane w oddzielnych sekcjach , które można samemu konfigurować z poziomu administratora systemu.


Przy takim poziomie integracji z zewnętrznymi platformami system ticketowy Debesis pozwala na kolejny krok związany z automatyzacją obsługi klienta.

5. Współpraca z innymi systemami

system ticketowy

Jeśli masz więcej pytań, skontaktuj się z zespołem Naszych doradców

COPYRIGHT © DEBESIS 2018

Debesis Sp. z o.o.

ul. Młynarska 39/4B

05-500 Piaseczno


+48 22 699 99 09

biuro@debesis.pl