Pomoc i wsparcie

Informacje i materiały, które pomogą szybciej i łatwiej obsługiwać klientów

System call center, tickety, helpdesk, help desk, bazy danych

Nie masz jeszcze systemu ticketowego? Wypróbuj już teraz, za darmo!

Obsługa zgłoszeń

Obsługa zgłoszeń mailowych, internetowych, SMS w ramach systemu ticketowego Debesis.

1

Konfiguracja skrzynki e-mail

Instrukcja konfiguracji skrzynki e-mail dla

wiadomości, które obsługiwane jako

zgłoszenia w systemie ticketowym.

2

Raporty i analizy

Wskazówki na temat korzystania z

raportów i analiz on-line jakie mamy do

dyspozycji w ramach systemu ticketowego.

3

Szablony odpowiedzi

Szablony odpowiedzi to jedna z form

automatyzacji obsługi klienta. Stwórz i

wykorzystaj gotowe podpowiedzi w komunikacji z klientem.

4

Automatyczne powiadomienia

System ticketowy umożliwia wysyłanie automatycznych notyfikacji (powiadomienie)

do osoby, która wysłała nowe zgłoszenie. Komunikacja z wykorzystaniem powiadomień, może być także realizowana na każdym innym etapie obsługi ticketu.

5

Kolejki zgłoszeń

Kolejką w systemie ticketowym Debesis określamy sposób (kanał) komunikacji klienta z firmą np. e-mail, telefon, formularze internetowe czy sms wraz z określoną kategorią (tematem) zgłoszeń, np.

- zgłoszenia z określonych adresów e-mail,

- wiadomości z konkretnych stron internetowych,

- połączenia przychodzące na określone numery telefonów.

6

Akcje na zgłoszeniach

System ticketowy Debesis umożliwia przeprowadzenie określonych aktywności (akcji) jakie mogą być wykonane w czasie obsługi zgłoszeń, np.: zmiana statusu zgłoszenia, zmiana kolejki, odpowiedź, przekazanie innemu pracownikowi.

7

Darmowy test: Zastanawiasz się nad uporządkowaniem i usprawnieniem obsługi klienta?

Testuj system ticketowy za darmo przez 7 dni.

Copyright 2021 © Debesis