AKTUALIZACJE SYSTEMU

system call center, system ticketowy, help desk, service desk

Nasi programiści przygotowali i wdrożyli w system ticketowy kilka nowych funkcjonalności oraz zmian w raportach. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zmian w systemie ticketowym Debesis.

Wysyłka danych zgłoszeń

Nowa funkcjonalność umożliwia określenie danych jakie mają być wysłane w przypadku zmiany statusu, np. przekazanie do innego działu, zakończenie obsługi na określony adres URL. Ta nowa funkcja pozwala bez znajomości języków programowania proste i intuicyjne wskazanie jakie dane z obsługiwanych zgłoszeń mogę być przekazywane do innych systemów.

Deaktywacja pracownika

Zdarzają się sytuacje, kiedy podczas nieobecności pracownika musimy przekazać jego sprawy (zadania/tickety) innej lub innym zalogowanym do systemu ticketowego osobom, dlatego też wprowadziliśmy zmianę, która pozwala na ręczną (manualną) lub automatyczną dystrybucję zgłoszeń w sytuacji kiedy Nasz pracownik jest nieobecny w pracy.

Masowe przekazywanie zgłoszeń

Kilku z Naszych klientów zgłosiło potrzebę szybkiego i masowego przekazywania zgłoszeń między pracownikami, dlatego też została wdrożona funkcjonalność pozwalająca łatwe wybranie zgłoszeń, które mają zostać przypisane do wybranego pracownika i przekazanie mu do obsługi nowych ticketów.

Wysyłka e-mail/sms bez konieczności tworzenia zgłoszeń

Jest to nowa, ciekawa funkcjonalność pozwalająca na rozszerzenie możliwości systemu obsługi zgłoszeń o działania pro-aktywne, polegające na możliwości wysyłki wiadomości e-mail lub sms do dowolnych baz danych (wewnętrznych lub zewnetrznych), które w oparciu o marketingowe strategie zachęcą klientów do interakcji z firmą. Ten moduł został dodatkowo rozwinięty o zaawansowaną konfigurację, która umożliwia m.in.: tworzenie warunków czasowych wysyłki wiadomości, tworzenia wielopoziomowych drzew powiadomień i wiele innych.

W ramach zmian w module raportowym dodano nowe zestawienia dotyczące:

- połączeń telefonicznych -> średniego czasu rozmowy,

- połączeń telefonicznych -> godzinowy raport połączeń,

- statusów zamykających tickety.

Raporty

system ticketowy debesis
system ticketowy Debesis
system ticketowy Debesis
system ticketowy Debesis
system ticketowy Debesis
system ticketowy Debesis - raporty
system ticketowy Debesis - raporty
system ticketowy Debesis - raporty